כיצד נשים לומדות מנשים? מדוע כדאי לנשים להשתייך לקהילת נשים - נפגשת או וירטואלית? באיזו דרך נשים משתמשות ברשתות חברתיות ולאיזה מטרות? ומהם המפתחות לצמיחה של נשים?